. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Управление
 
 
Каталожен номер:
2261
Област:
Икономика
Дисциплина:
Управление
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Анализ и усъвършенстване на мениджмънта на фирма “...” ООД
Страници:
42 стр.
Цена:
20 лв.
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
1

Друга информация:

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
І. Аналитична част
1.Общи сведения за бизнес организацията
1.1.Форма на регистрация
1.2. Индустриален отрасъл
1.3.Предмет на дейност
1.4.Пазари
2.Входове на бизнес системата
2.1.Изходни суровини и материали
2.2.Човешки ресурси
2.3.Информационни канали
2.4.Капитали.
3.Изходи на бизнес системата
3.1.Продуктов портфейл.
3.2.Сегменти и фокус на продукт микса.
4.Вътрешна среда на бизнес системата
4.1. Конкретни цели на елементите на бизнессистемата. Задачи
4.2.Процеси на вземане на решения
4.3.Комуникации
4.4.Технологии
4.5.Организационна структура
5.Външна среда на бизнес системата
5.1.Клиенти
5.2.Дистрибутори
5.3.Конкуренти
5.4.Доставчици
5.5.Характеристики на бизнес системата
5.6. Нормативно-законова уредба
6.Определяне на силните и слабите страни на бизнес системата, благоприятните случаи и заплахите
6.1. Конкретни оценки
6.2. Изводи за съществуващата система на мениджмънт на организацията

Проектна част
Предложения за усъвършенстване.
1. На мениджмънта на човешките ресурси .
2. На мениджмънта на маркетинга
3. На иновационния мениджмънт
4. На общо системния мениджмънт
5. На производствения мениджмънт
6. На стратегическия мениджмънт .
7. На финансовия мениджмънт

Обосновка на проекта

Използвана литература


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019