. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Лесотехнически науки
 
 
Каталожен номер:
2259
Област:
Лесотехнически науки
Дисциплина:
Лесотехнически науки
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Стопанисване на дивата свиня на територията на ДЛ "Сливен"
Страници:
67 стр.
Цена:
30 лв.
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ:

Глава І УВОД
1.1. Значение на дивата свиня за ловното стопанство.
1.2. Задачи на разработката.
1.3. Методика.
Глава ІІ ОБЩА ЧАСТ
2.1.Местоположение, граници и големина.
2.2.Природни условия - климат, почви, растителност.
2.3.Характеристика на горския фонд – структура, състав, големина.
2.4.Стопански условия.
2.5.Анализ на досегашното стопанисване на дивата свиня. Запаси. Динамика. Ползване. Ловностопански мероприятия.
2.6.Обща преценка на условията за развъждане на дивата свиня.
Глава Ш СПЕЦИАЛНА ЧАСТ
3.1. Типове местообитания. Описание. Характеристика.
3.2. Бонитиране на местообитанията. Определяне на допустимите запаси.
3.3. Проучване върху структурата на стадата и прираста на дивата свиня.
3.4. Проучване върху миграциите на дивата свиня и на ефективността на методите за таксиране на запасите й.
3.5. Проучване върху трофейните качества и генетическата чистота на дивата свиня в района.
3.6. Повредиотдиватасвиня. Причини. Видове. Мероприятия за ограничаване на щетите.
3.7. Ловностопански мероприятия-проектиране и организация
3.8. План за ползването. Подборен отстрел.
Глава ІV ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Използвана литература
Приложение


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019