. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Управление
 
 
Каталожен номер:
2199
Област:
Икономика
Дисциплина:
Управление
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Бизнес план на фирма, производител на опаковки
Страници:
25 стр.
Цена:
10 лв.
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
2

Друга информация:
I. Статут и предмет на дейност на “Фирма Х” АД
II. Профил на бизнеса.
IІІ. Маркетингов план.
1. Продукти.
2. Целеви пазари.
3. Цени
4. Дистрибуция (организация на продажбите).
5. Реклама.
ІV. Пазарен дял, конкуренти и конкурентна стратегия.
V. Производствен план.
1. Прогноза за продажбите.
2. Сгради, земи, машини, съоръжения и оборудване.
3. Доставки, суровини и материали. Политика по отношение на доставчиците.
VІ. Управление на персонала. Организационна схема. Политика по отношение на персонала.
VІІ. Финансови проекти
1. Необходими данни
2. Проект за приходи и разходи
А. Финансов подход
Б. Маркетингов подход.
3. Проект за счетоводен баланс /планов баланс/
4. Анализ чрез метода на критичната точка.
А. За картонените опаковки
Б. За хартиените опаковки и етикети
В. Сумарен критичен обем продукция
Г. Критична точка с включена печалба в нея
5. Прогноза за баланса на паричните потоци – Кеш баланс.
6. Финансови съотношения


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2020