. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на тема
» Закупуване на тема от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Въпроси и отговори
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Управление
 
 
Каталожен номер:
2149
Област:
Икономика
Дисциплина:
Управление
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Използване на ERP системите за управление на бизнеса
Страници:
20 стр.
Цена:
10 лв.
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Същност на ERP системите. Функционални области, който би трябвало да бъдат покрити от системи, реализиращи ERP концепцията:
? Функционалност, свързана с клиентите
? Функционалност, свързана с доставчиците
? Жизненият цикъл
? Производството
? Управление на човешките ресурси
? Дълготрайните активи
? Себестойността
? Проекти и инвестиции
? Счетоводно обслужване и управление на финансите
? Бизнес анализи
? Разходи за внедряване на ERP система
? ERP Мениджърът
2. Как ERP подобрява дейността на компаниите?
3. Необходимо време за инсталиране
4. Промяна в начина на работа чрез използването на тези системи
5. Скритата цена на ERP
6. ЕРП проектантите се провалят много често
7. Конфигурация на ERP система
8. По какъв начин компаниите внедряват ERP?
9. Съвместяване ERP с електронната търговия

Информация за Използване на ERP системите за управление на бизнеса

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2021