. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Компютърни системи и технологии
 
 
Каталожен номер:
14309
Област:
Технически науки
Дисциплина:
Компютърни системи и технологии
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Мултиплатформено приложение за управление на комуникацията между медицински лица и пациенти
Страници:
63 стр.
Цена:
55 лв.
Университет:
ТУ
Година:
2018
Добавена в сайта на:
01.12.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание
УВОД 3
ГЛАВА 1 Функционално описание на приложението 4
Актуалност на проблема 4
Анализ на съществуващите решения 5
Цел и предимства на приложението 6
Целева група на приложението 6
ГЛАВА 2 Проектиране на архитектурата и базата данни 8
Реализация и архитектура на изграденото приложение 8
Използвани технологии 8
Проектиране на клиентското приложение 14
Проектиране на базата данни 17
Проектиране на уеб услугата осъществяваща връзката с базата 21
Проектиране на уеб услугата предоставяща известяване 23
Реализация на комуникационните слоеве 25
ГЛАВА 3 Програмна реализация 27
Диаграма на последователност 27
Блок схема на приложението 28
Клас диаграми и кодови карти 29
ГЛАВА 4 Ръководство за употреба и анализ на експерименталните резултати 35
Основни екрани на приложението 35
Опитна постановка 40
Резултати 41
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 42
Източници 43
Приложение 45
Фигури 62
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2020