. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Музикална педагогика
 
 
Каталожен номер:
14306
Област:
Педагогика
Дисциплина:
Музикална педагогика
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Извънучилищната дейност и възможностите за приобщаването на деца със СОП чрез включването им във вокална група
Страници:
70 стр.
Цена:
60 лв.
Университет:
Академия за Музикално, Танцово и Изобразително Изкуство
Година:
2017
Добавена в сайта на:
01.12.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание
Увод
ПЪРВА ГЛАВА. ИЗВЪНУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ
1.Определяне на понятието дейност………..…………………………………8
1.1. Видове дейности…………….……………………………………………..9
1.1.2. Определяне на понятието извънучилищна дейност………………...12
1.1.3 Определяне особеностите на извънучилищната възпитателна дейност. Цели и задачи…………………………………………………………..……...13
1.1.4 Форми на извънучилищната дейност………………………...……….14
1.2 Същност и съдържание на извънучилищната дейност по музика…………………………………………………………………….16
1.3 Вокалната група – форма извънучилищна дейност…………………19
ВТОРА ГЛАВА. АЛТЕРНАТИВНИ МЕТОДИ И ПОДХОДИ ЗА РАБОТА С ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ (СОП)
2.1. Ранното диагностициране на деца със специални образователни потребности …………………………………………………………..……….24
2.2. Принципи на диагностичното оценяване……………………..………..28
2.3 Фактори за интеграция на деца със специални образователни потребности……………………………………………………………………302.4 Оценяване на деца със специални образователни потребности………………………………..….………………..….…………36
2.5 Индивидуална образователна програма………………..………………..39
2.6. Ролята на ресурсния учител…………………………………..…………40
ТРЕТА ГЛАВА. ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦА СЪС СОП ВЪВ ВОКАЛНА .ГРУПА – ФОРМА НА ИЗВЪНУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ ( НАБЛЮДЕНИЯ ОТ ПРАКТИКАТА)
3.1 Вокалната група – възможност за духовно и интелектуално развитие на деца със специални образователни потребности и деца в норма……………………………………………..…………………………..44
3.2 Вокално – техническо развитие на децата………………………………50
3.2.1 Вокални навици и умения………………………………………………50
3.2.2 Хорови навици и умения……………………………………………….52
3.3. Разпяване…………………………………………………………………50
3.4 Методична система на вокалното възпитание………………...………...52
3.5 Провеждане на изследването……………………………………………..55
3.5.2 Цел, задачи и хипотеза на изследването…………………………….. 56
3.5.3 Методи и методика на изследването…………………………………. 57
3.5.4 Провеждане и организация на изследването………………………... 57
3.5.5. Анализ на получените резултати…………………………………….. 64
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИЗВОДИ
ПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2020