. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Предучилищна и начална училищна педагогика
 
 
Каталожен номер:
14304
Област:
Педагогика
Дисциплина:
Предучилищна и начална училищна педагогика
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Иновации в организацията на свободното време на детето в начална училищна възраст
Страници:
133 стр.
Цена:
100 лв.
Университет:
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „Неофит Рилски” – Благоевград
Година:
2018
Добавена в сайта на:
01.12.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД……………………………………………………………………………4
ПЪРВА ГЛАВА: Психолого-педагогическа характеристика
на свободното време на детето…………………………………………..…11
1.1. Възрастови особености на детето в начална училищна възраст…...…11
1.2. Възприятия на децата в начална училищна възраст……………….…..18
1.3. Методически и технологични решения на проблема за възпитанието
в извънкласните технологични дейности………………………...………….19
13.1. Цел на извънкласните дейности………………………………………..23
1.3.2 Форми на извънкласна и извънучилищна дейност………………...…25
1.3.3. Извънкласни форми на възпитание – същност и видове………….....26
1.4. Познаванелна активност на детето в начална училищна възраст в контекста на пробелма за организацията на свободното време……………………………………………………………………….….28
1.5. Свободното време на детето в начална училищна възраст. …………..33
1.6. Свободното време на детето в условията на целодневна организация
на обучението………………………………………………………….………37
1.6.1. Интерактивни методи в организацията на свободното време
на учениците в началното училище……………………………………….39
1.6.2. Целодневно обучение и свободно време през призмата
на интерактивността……………………………………………………...…..42
1.6.3. Интерактивна образователна среда………………………………..….44
1.6.4. Инструменти на интерактивността в организацията на
свободното време на детето…………………………………………………..45
1.6.5. Същност на иновациите в началното училище………………………50

ВТОРА ГЛАВА:
Иновационни идеи и практики в организацията на свободното време на 7-11 годишните деца……………………………………………….…….53
2.1. Методи на изследването………………………………………………....53
2.2. Количествен и качествен анализ на данните от емпиричното изследване (констатиращ етап на педагогическия експеримент)………… 55
2.3. Представяне на хода и резултатите от експериментална работа за приложение на иновациите в организация на свободното време на учениците в началното училище (формиращ етап на педагогическия експеримент)…………………………………………………………….…….63
2.3.1. Ход на опитно-експерименталната работа………..…………………..63
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………..…….94
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА……………………………………...…….96
ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………..98

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2020