. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Мениджмънт и бизнес развитие
 
 
Каталожен номер:
14270
Област:
Икономика
Дисциплина:
Мениджмънт и бизнес развитие
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Приложение на производствената система на Toyota в индустриално предприятие
Страници:
55 стр.
Цена:
50 лв.
Университет:
РУ
Година:
2017
Добавена в сайта на:
24.06.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание
Увод 4
Глава 1. Теоретико-методологични въпроси на управлението на производството 5
1.1 Същност на Лийн методологията 5
1.2 Възникване, същност на производството с изтегляне (JIT) и принципи. 7
1.2.1 Същност на производството с изтегляне (JIT) 7
1.2.2 Принципи – застъпени са четири основни: 9
1.3 Същността на производствената система Toyota: Премахване на загубите 12
1.3.1 Традиционно усъвършенстване на процеса срещу ефективноо производство 14
1.3.2 Същността на производствената система Toyota: премахване на загубите. 16
1.3.3 Премахване на загубите – правилният процес ще даде точните резултати. 23
1.4 Изводи: 26
Глава 2. Анализ на производствените процеси в организацията 27
2.1 Характеристика на фирмата. 27
2.2. Продукти, пазари и клиенти на фирмата. 29
2.3. Вътршно фирмена структура 31
2.4. Характеристика на производствения процес преди реализация на проекта за ТПС и основни проблемни области. 32
2.4 Проследяване на производството на детайл на поточна линия – от началото до края 37
2.5. Наблюдение и проследяване на поточна линия за производството на трамбовки тип „Пачи крак“ 43
Глава 3. Предложения за подобряване на производствените процеси: 48
3.1 Резултати от внедряването на производствената система на Toyota. 48
3.2 Препоръки за подобряване на производството: 49
Основни изводи: 53
Заключение: 54
Литература: 55
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019