. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Информационни технологии
 
 
Каталожен номер:
14268
Област:
Икономика
Дисциплина:
Информационни технологии
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Сайт на привърженици на спортен клуб
Страници:
57 стр.
Цена:
45 лв.
Университет:
РУ
Година:
2017
Добавена в сайта на:
24.06.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ:Списък на фигурите: 3
1. Анотация 5
2. Увод 6
3. Обзор на съществуващите решения. Изводи. Цел и задачи. 7
3.1. Обзор на съществуващите решения. 7
3.1.1. Фен сайт 7
3.1.2 ФЕН САЙТ НА Ф.К. ‚БАРСЕЛОНА‘ 8
3.1.3 Футболен клуб „Барселона“ 9
3.2 Изводи 10
3.3 Цели и задачи 10
4. Проектиране и описание на предлаганото решение 11
4.1 Избор на език и среда за програмиране 11
4.1.1 PHP 12
4.1.2 HTML 12
4.1.3 CSS 13
4.1.4 Javascript 14
4.1.5 Среда за програмиране - Sublime Text 3 15
4.1.6 MySQL 15
4.1.7 XAMPP 16
4.1.8 APACHE SERVER 2.0 16
4.2 Проектиране на базата от данни 17
4.2.1 Концептуален модел на базата данни 17
4.2.2. Релационен модел на базата данни 19
4.2.3 Съдържание на базата данни. Таблици 21
4.3 Логически модел на системата 22
4.3.1 Архитектура на приложението 22
4.3.2 Организация дейността на потребителите 25
4.3.2.1 Възможности за достъп на нерегистриран потребител с приложението 27
5. Програмна реализация 32
5.1 Модул за вход в магазина 34
5.2 Функции 35
6. Ръководство за потребителя 36
6.1 Инструкции и изисквания при инсталиране на системата 49
6.2 Инструкции за поддържане на системата 49
6.3 Изисквания към апаратното осигуряване 50
7. Резултати от тестването на системата 50
8. Изводи и препоръки 51
9. Източници 51
1. Колисниченко. Д. PHP & MySQL практическо програмиране 2014г. 51
2. https://w3schools.com/ 51
3. https://www.fcbarcelona.com/ 51
4. https://www.fcbarcelona.bg/ 51
5. https://www.fans.bg/ 52
10. Приложения 52


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019