. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по НЕОРГАНИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ
 
 
Каталожен номер:
14267
Област:
Други
Дисциплина:
НЕОРГАНИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
ПОЛУЧАВАНЕ И СВОЙСТВА НА НАНЕСЕНИ ВЪРХУ АКТИВЕН ВЪГЛЕН СМЕСЕНО ОКСИДНИ Cu-Mn-Fe КАТАЛИЗАТОРИ
Страници:
44 стр.
Цена:
50 лв.
Университет:
ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ
Година:
2016
Добавена в сайта на:
24.06.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ

І. ВЪВЕДЕНИЕ ..................................................................................3
ІІ. ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР .................................................................4
II.1. Катализа, Нанесени катализатори, Активен въглен;
II. 2. Каталитични свойства на нанесени оксидни системи
в екологичен катализ;
II. 3. Методи за изследване на нанесени хетерогенни катализатори;

III. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ЧАСТ .................................................14
IІІ.1. Получаване на образците ;
ІІІ.2. Условия за физикохимично охарактеризиране ;
ІІІ.3. Условия за каталитичен тест ;
IV. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ ...................................................24 IV. 1. Състав и структура;
IV.2 Каталитични свойства;

V. ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ......................................................41
ЛИТЕРАТУРА ...............................................................................42
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019