. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Информационни технологии
 
 
Каталожен номер:
14266
Област:
Информационни технологии
Дисциплина:
Информационни технологии
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Уеб базирана система по дисциплината Компютърна периферия.
Страници:
69 стр.
Цена:
85 лв.
Университет:
РУ
Година:
2018
Добавена в сайта на:
24.06.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание

1. Анотация 4
2. Увод 5
3. Обзор на съществуващи решения. Изводи. Цел и задачи. 6
3.1. Сайт за дисциплината „Компютърна периферия“ 6
3.1.1. Дизайн на вече съществуващата система 6
3.1.2. Информацията в системата 7
3.1.3. Обемно предодставяне на информацията 7
3.2. „Софтуерен университет“ ООД 8
3.2.1. Съременно практическо обучение 8
3.2.2. Лабораторни упражнения и проекти 8
3.3. Udemy 8
3.4. Изводи. Цел и задачи 10
4. Проектиране и описание на предлаганото решение. 11
4.1. Изисквания към програмната система. 11
4.1.1. Функционални изисквания: 11
4.1.2. Нефункционални изисквания 11
4.2. Логически модел на програмната система 13
4.2.1. Use case-Диаграма на случаите на употреба на учител 13
4.2.2. Use-case - Диаграма на случаите на употреба на студент. 14
4.2.3. Activity диаграма за добавяне на решение по упражнение. 15
4.3. Архитектура на системата 16
4.3.1. Файлова структура 19
4.4. Избор на език за програмиране и среда за разработка 21
4.4.1. Обзор на използваните модули 22
4.4.2. Среда за програмиране 23
4.5. Реализация на програмната система 24
Контролерът за управление на упражненията включва следните методи: 24
Контролерът за управление на резултатите включва следните методи: 25
Контролерът за управление на новините и личните данни включва следните методи: 26
Контролерът за управление на потребители включва следните методи: 27
4.6. Структура и организация на потребителския интерфейс. 28
4.7. Организация на данните - концептуален модел на БД. 35
4.8. Инструкции за работа с програмната система 38
4.8.1. Ръководство за потребителя 38
4.8.2. Инструкции и изисквания при инсталиране на системата. 40
5. Тестване 41
6. Изводи и препоръки. 43
7. Използвана ресурси 44
7.1. Списък с използваните фигури 44
7.2. Списък с използваните таблици 45
8. Приложение. 46
8.1. Фрагменти сорс код 46
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019