. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Телекомуникации
 
 
Каталожен номер:
14265
Област:
Други
Дисциплина:
Телекомуникации
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Интегрирани услуги през хибридни мрежи
Страници:
70 стр.
Цена:
65 лв.
Университет:
НБУ
Година:
2016
Добавена в сайта на:
24.06.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ
Увод 2
ГЛАВА 1. КОНВЕРГЕНЦИЯ В ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИТЕ МРЕЖИ 7
1.1. РАЗВИТИЕТО НА ТЕЛЕЛОМУНИКАЦИИТЕ В НОВИЯ ВЕК. 7
1.1.1. Глобалното информационно общество и телекомуникациите. 7
1.1.2. Развитието на телекомуникационните мрежи 8
УНИВЕРСАЛНИ КОМУНИКАЦИИ 9
СЪЩНОСТ НА КОНВЕРГЕНЦИЯТА 15
1.1.3. Конвергенция на комуникационни, навигационни и сензорни мрежи. 19
1.1.4. Конвергирана мрежа от следващо поколение (NGN) 22
1.1.5. Архитектура на конвергентна мрежа 23
ГЛАВА 2. ХИБРИДНИ МРЕЖИ 25
ОСНОВНО ДЕФИНИРАНЕ НА ХИБРИДНИТЕ МРЕЖИ 25
2.1.1. Видове топологии на мрежите 25
2.1.2. Примери за хибридни решения в мрежите 28
2.1.3. Основни характеристики и икономически аспекти на хибридните мрежи 31
2.1.4. Трафик и планиране 35
2.1.5. Протоколи и сигнализация 36
ГЛАВА 3. МРЕЖИ ОТ СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ NхGN 39
ПЕРСПЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ХИБРИДНИ МРЕЖИ И ПЪЛНА КОНВЕРГЕНЦИЯ В ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ 39
3.1.1. Мрежи от следващо поколение – NхGN 39
3.1.2. Архитектура на досегашните мрежи в сравнение NхGN 40
3.1.3. Архитектура на следващата генерация мрежи NхGN 42
3.1.4. Услуги в мрежите от следващо поколение NхGN 47
ГЛАВА 4. МРЕЖИ ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ – NwGN 55
ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА МРЕЖИТЕ ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ. 55
4.1.1. Архитектура на NWGN мрежа 56
4.1.2. Функционални възможности и характеристики на NWGN 58
4.1.3. NWGN услуги и приложения 60
4.1.4. Изисквания на NwGN към технологиите и управлението 62
ВИЗИЯ И НАПРЕДЪК 67
- ЗАКЛЮЧЕНИЕ 69
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 71 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019