. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Ботаника
 
 
Каталожен номер:
14263
Област:
Агрономство
Дисциплина:
Ботаника
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Инвентаризация на род Primula L. (сем. Primulaceae Vent.) в хербариума на Аграрен университет, Пловдив (SOA)
Страници:
41 стр.
Цена:
35 лв.
Университет:
АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ
Година:
2018
Добавена в сайта на:
24.06.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание
1. Въведениe 2
2. Литературен преглед 3
2.1. Разпространение и екология на род Primula 3
2.2. Кратка таксономична история на род Primula 5
2.3. Състояние на род Primula в България …………. 9
2.4. Морфологична характеристика народ Primula 10
2.5. Кариологични проучвания 12
2.6. Приложение на молекулярните маркери в таксономичните
изследвания 13
3. Цел и задачи на дипломната работа 15
4. Материали и методи 16
4.1. Материали 16
4.2. Анализ на хорологичните данни и картиране 16
4.3. Еколого-географска характеристика 18
5. Резултати и обсъждане 18
5.1. Анализ на колекцията от род Primula България 18
5.2. Хорология и екология на видовете от род Primula в България 23
6. Изводи 34
7. Литература 35 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019