. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Информационни технологии
 
 
Каталожен номер:
14262
Област:
Информационни технологии
Дисциплина:
Информационни технологии
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
УЕБ-БАЗИРАНА СИСТЕМА ЗА НУЖДИТЕ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО
Страници:
68 стр.
Цена:
50 лв.
Университет:
РУ
Година:
2018
Добавена в сайта на:
24.06.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание
1. Анотация 4
2. Увод 5
3. Обзор на съществуващите решения. Изводи. Цел и задачи. 7
3.1. Изводи 10
3.2. Цел 12
4. Проектиране и описание на предлаганото решение 13
4.1. Избор на технологии за изработване на проекта. 13
4.1.1. PHP 13
4.1.2. Net-Beans 15
4.1.3. JavaScript 17
4.1.4. HyperText Markup Language (HTML) 19
4.1.5. CSS 20
4.1.6. PHP Composer 24
4.1.7. Boostrap 26
4.1.8. phpMyAdmin 27
4.2. Описание на предлаганите решения 28
4.2.1. Use Case -Диаграма 28
4.2.2. Sequence –Диаграма 29
4.2.3. Activity-Диаграма 29
4.2.4. UML-Диаграма 30
4.2.5. База Данни 30
4.2.6. Описание на програмните модули 32
4.2.7. Инструкции за работа с програмната система 41
5. ПРИЛОЖЕНИЕ 43
5.1. Общ вид и source кодове на уеб – страниците на хотел „Еос-Видин“ 43
Съдържание на страница:Начало 53
6. Резултати от тестване на системата 68
7. Таблица на фигурите 68
8. Използвана литература 69
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019