. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Информационни технологии
 
 
Каталожен номер:
14260
Област:
Технически науки
Дисциплина:
Информационни технологии
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Проект за изграждане на система за енергиен мениджмънт
Страници:
65 стр.
Цена:
55 лв.
Университет:
РУ
Година:
2017
Добавена в сайта на:
24.06.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание
Увод 3
Какво е енергията? 4
Степен на енергийна интензивност на бизнеса 5
Коефициент на полезно действие 5
Правна рамка в областта на енергийната ефективност 6
Стандарт ISO 50001:2011 7
Управление на енергийното потребление – принципи на енергийния мениджмънт 12
Енергиен одит 13
Система за енергиен мениджмънт (EnMS) 19
Общо представяне на „Дружба“ АД 23
Производство на бутала 28
Производство на бутални пръстени 30
Производство на бутални болтове 30
Обследване на енергийната система на „Дружба“ АД – Разград 34
Енергоносители и енергоконсумация 34
Електроснабдяване на предприятието 36
Компенсиране на реактивните товари 38
Осветителни уредби 39
Инсталирана електрическа мощност 42
Инсталация за сгъстен въздух 52
Система за доставка, разпределение и консумация на топлинна енергия 53
Основна административна сграда 55
Обобщени електроенергийни характеристики на предприятието 56
Изводи от направеното енергийно обследване на „Дружба“ АД и идентифициране на потенциални възможности за икономия на енергия 61
Заключение 64
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019