. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
 
 
Каталожен номер:
14259
Област:
Информационни технологии
Дисциплина:
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Разработване на уеб-базирана академична информационна система
Страници:
75 стр.
Цена:
85 лв.
Университет:
УНИБИТ
Година:
2018
Добавена в сайта на:
24.06.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание
Резюме 4
Увод 5
Глава I Информационни системи и технологии. Развитие 6
1. Определение и компоненти на информационна система 8
1.2 Класификация на информационните системи 11
1.2.1Класификация по архитектурен признак 11
1.2.2. Класификация по степен на автоматизация 11
1.2.3. Класификация по естеството на обработката на данните 12
1.2.4. Класификация по обхват 12
1.2.5. Класификация по степен на обхват на задачите 13
1.2.6Класификация по функционална характеристика 16
1.2.7 Класификацията по приложение 16
1.3. Архитектура на Информационните системи 17
1.3.1Архитектура на файл – сървър 18
1.3.2 Архитектура клиент-сървър. 20
1.3.3Интернет / Интранет технологии 21
1.4 Процеси в информационната система. Експлоатация на информационните системи 23
1.5. Основни концепции за проектиране 25
1.5.1 Процеси и модели на жизнения цикъл на информационните системи 26
1.5.2 Моделът на жизнения цикъл на ИС 29
ГЛАВА II Уеб базирана информационна система 35
1. Еволюция на уеб-базирани информационни системи 35
2.Основни характеристики на уеб базираните информационни системи 37
3. Уеб-базирана академична информационна система 38
3.1 Изисквания към академичната информационна система 39
3.2 Университетски структура на управление 40
3.3 Развитие и внедряване на АИС 42
4.Технология използвана за създаване на уеб приложение 44
4.1 ASP.NET 44
4.2 ASP.NET Core 46
4.3 CSS 49
4.4 HTML 51
4.5 JavaScript 52
4.6 Bootstrap 53
4.7 База данни 55
ГЛАВА III Реализация и постигнати резултати при направата на уеб базирана информационна система за университет 58
1. Методически цели и задачи 59
2. Описание на Страниците 60
3.РЕЗУЛТАТИ 61
Базата от данни в проекта 64
Заключение 70
Източници 72
Съдържание на фигурите 74


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019