. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по ПЕЧАТНИ КОМУНИКАЦИИ
 
 
Каталожен номер:
14254
Област:
Други
Дисциплина:
ПЕЧАТНИ КОМУНИКАЦИИ
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Дигитализация на научни информационни ресурси във фондовете на академичните библиотеки в България – стратегии за развитие и съвременно състояние
Страници:
84 стр.
Цена:
65 лв.
Университет:
УНИБИТ
Година:
2017
Добавена в сайта на:
24.06.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД...................................................................................................................4
Глава I: Научни информационни ресурси във фондовете на академичните библиотеки на България…………………………………...7
1.1.Традиционни научни информационни ресурси във фонда на Централната библиотека на БАН……………………………………………...7
1.2. Видове научни информационни ресурси във фонда на Централната библиотека на БАН и съвременно състояние………………………………15
Глава II. Дигитализация на научни информационни ресурси в Централната библиотека на БАН………………………………………...26
2.1. Дигитализация на библиотечните колекции - основни подходи и реализирани стратегии в ЦБ – БАН. Исторически преглед на внедряване на автоматизирани библиотечни системи в ЦБ – БАН………………………..26
2.2. Интегрираната библиотечна система Aleph. Ретроконверсия на каталозите и дигитализация на библиотечни колекции……………………29
2.3. Национални авторскоправни аспекти на онлайн библиотеките…….35
Глава III. Програми и проекти за дигитализация на научните информационни ресурси – „златният и зеленият“ път на научните електронни архиви..........................................................................................41
3.1. Дигитализация на научни информационни ресурси на БАН –реализирани проекти в Централната библиотека и в институтите на БАН…………………………………………………………………………….41
3.2. Издателствата на научна литература и „златният и зеленият“ път на научните електронни архиви. Открит достъп до научни архиви Open Archive Initiative (OAI), DOAJ………………………………………………..51
3.3. Програми и стратегии за дигитализация на научни информационни ресурси на академичните библиотеки, реализирани и в процес на реализация в България (2010 – 2020 г.)……………………………………...62
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………...76
ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ…………………………………………….80
ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ……………………………….…………83


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019