. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по БИОТЕХНОЛОГИЯ
 
 
Каталожен номер:
14201
Област:
Химия и Металургия
Дисциплина:
БИОТЕХНОЛОГИЯ
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Пробиотични ефекти на бактерии от род Bifidobacteruim
Страници:
52 стр.
Цена:
65 лв.
Университет:
ХМУ
Година:
2018
Добавена в сайта на:
11.06.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ:
Използвани съкращения…………………………………………………..…………..4
1. УВОД ………...………………………………………………………………………..5
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ……………………………………………………………………..6
3. ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР………………………………………………………………7
3.1.Род Bifidobacterium – обща характеристика и история на откриването му……8
3.2.Таксономично разнообразие, идентификация, разпространение и представители на бифидобактериите.………………………………………………....12
3.2.1. Таксономични характеристи и представители на бифидобактериите..........13
3.2.2. Bifidobacterium animalis ssp lactis BB-12……………………………………….14
3.2.3. Bifidobacterium longum BB536…………………………………………………..15
3.2.4. Bifidobacterium bifidum BGN4 ………………………………………………….16
3.2.5. Структура на клетъчната стена при бифидобактериите…………………….17
3.2.6. Разпространение………………………………………………………………….18
3.3.Метаболизъм и хранителни изисквания при бифидобактериите………………………………………………………………………20
3.3.1.Метаболизъм при млечнокиселите бактерии и бифидобактериите……………………………………………………………………….20
3.3.2.Въглехидрат-модифициращи ензими в Bifidobacterium sp…………………..29
3.3.3. Хранителни изисквания на бифидобактерите………………………………..31
3.3.4. Въздействие върху растежа…………………………………………………….31
3.4. Физиологичен ефект на бифидобактериите …………………………………...32
3.5. Пробиотични свойства на бифидобактериите………………………………..33
3.5.1. Антимикробна дейност…………………………………………………………33
3.5.2. Антибиотична чувствителност…………………………………………………34
3.5.3.Интестинална функция. Адаптиране към стомашно-чревната околна среда......................................................................................................................................35
3.5.4. Пробиотични свойства на бифидобактериите…………………………….........38
3.5.4.1. Бифидобактерии, включени в някои пробиотични продукти……………40
3.5.4.2. Бифидобактериите в хранителните продукти……………………………….44
3.5.4.3. Млечни продукти………………………………………………………………..45
3.5.4.4. Не млечни продукти………………………………………………………….....45
3.5.4.5. Приложение на пробиотици в животинските фуражи и аквакултурите…46
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ...............................................................................................................47
5. ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА…………………………………………………….48 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019