. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по КОРАБОСТРОЕНЕ, КОРАБНИ МАШИНИ И МЕХАНИЗМИ
 
 
Каталожен номер:
14196
Област:
Технически науки
Дисциплина:
КОРАБОСТРОЕНЕ, КОРАБНИ МАШИНИ И МЕХАНИЗМИ
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Проектиране на енергетична уредба на 21000 tdw кораб за насипни товари
Страници:
140 стр.
Цена:
85 лв.
Университет:
ТУ - Варна
Година:
2018
Добавена в сайта на:
11.06.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:

Глава 1. Анализ на развитието на нискооборотните дизелови двигатели с мощност от 4500 до 7000 kW през периода 2007-2017г .
1.1 Правила
1.2 Основни характеристики на двигателите на фирмите „МAN Diesel & Turbo”
1.3. Основни характеристики на двигателите на MAN B&W
1.4 Конструктивни изменения
1.4.1 Двугоривни двигатели
1.5. Система за горивоподаване с електронно управление

Глава 2
2.1 Пресмятане на корабния корпус и винт за избор на главен двигател.
2.2 Характеристики на корабния корпус.
2.3. Основни съставляващи на съпротивлението. Общи съображения при избора на формата на корпуса.
2.4 Влияние на главните размери и техните съотношения.
2.5 Влияние на коефициента на пълнота.
2.6 Влияние на формата на обводите на корпуса
2.7. Гребен винт - характеристики. Взаимодействие на винта с корпуса на кораба
2.8. Геометрични и хидродинамични характеристики на гребния винт
2.9 Взаимодействие на винта с корпуса на кораба. Коефициенти на взаимодействие
2.10 Съответствие на ГВ на силовата уредба. Избор на разчетен режим на винта
2.11. Изчисляване на пълното съпротивление на корпуса по метода на BSRA (British Shipbuilding Research Association).
2.12 Проектиране на гребен винт за избор на главен двигател

Глава 3. Избор на главен двигател
3.1 Избор на главен двигател от типореда на Фирмата MAN Diesel & Turbo
3.2 Числена процедура за избор на ГД
3.2 Работно мощностно поле на ГД
3.3 Определяне на коригираните стойности на разходните характеристики на ГД. Определяне на специфичния разход на гориво на ГД в контрактната точка.
3.4 Работни параметри на основните апарати и механизми в системите на КЕУ
3.5 Определяне на действителните стойности на количествата топлини, отнети в охладителите
3.6 Производителност и налягане на помпите в състава на КЕУ
3.7 Определяне на температурата и разхода на отработените газове на ГД в контрактната точка

Глава 4. Проектиране на спомагателните уредби
4.1 Корабна електроцентрала
4.2 Oпределяне мощността на КЕЦ.
4.3 Комплектация на КЕЦ
4.4 Корабна спомагателна топлопроизвеждаща уредба
4.4.1 Предназначение и състав
4.4.2 Определяне на паропроизводството на СПГУ
4.5 Корабна изпарителна уредба
4.5.1 Предназначение и състав
4.5.2. Определяне на производителността на изпарителната уредба
4.6Уредба за използване на топлината с отработените газове от главния корабен дизелов двигател (Утилизационна уредба).
4.6.1 Уредби с ниска степен на утилизация

Глава 5. Проектиране на системите в състава на КДЕУ
5.1 Въздушно – пускова система
5.2 Определяне на характеристиките на основните елементи на въздушно-пусковата система
5.3 Горивна система
5.3.1 Предназначение и състав
5.3.2 Изисквания на БКР към горивните системи
5.3.3. Определяне параметрите на основните елементи на горивната система.
5.3.4 Система за мазане
5.4.1 Предназначение и състав
5.5 Охлаждаща система с прясна и задбордна вод

Глава 6. Програма за ходовите изпитания на главния двигател
6.2. МЕХАНИЧНА ЧАСТ.
6.2.1ГЛАВЕН ДВИГАТЕЛ.
6.2.2. Пуск на ГД.
6.2.3 ДАУ на ГД.
6.2.4Режими.
6.2.5.КОТЕЛНА УРЕДБА
6.2.6. СПОМАГАТЕЛНИ МЕХАНИЗМИ И СИСТЕМИ, ВАЛОВА ЛИНИЯ

6.2. АВТОМАТИЗАЦИЯ
6.2.1СИСТЕМА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАН КОНТРОЛ (СЦК).
6.2.2 ИЗМЕРВАНИЯ ПО ГЛАВНИЯ ДВИГАТЕЛ.
6.2.3 Чрез отделни показващи прибори на пулта в ЦПУ.
6.2.4 ПРОВЕРЯВА СЕ АВТОМАТИЧНОТО ПУСКАНЕ ИЗБРАНИЯ
ЗА РЕЗЕРВЕН ДГ СЛЕД ОБЕЗТОЧВАНЕ НА ШИНИ ГРТ (BLACK-OUT)
6.2.5 ПРОВЕРЯВА СЕ НОРМАЛНАТА РАБОТА НА РЕГИСТРАТОРАНА МАНЕВРИ
6.2.6 ПРОВЕРКА НА РЕЖИМА НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КОРАБА БЕЗ ВАХТА В МО И В ЦПУ (КЛАС НА АВТОМАТИЗАЦИЯ AUT). 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019