. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Иконимика
 
 
Каталожен номер:
14195
Област:
Икономика
Дисциплина:
Иконимика
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Европейският проект „Платежоспособност ІІ” – проблеми и перспективи
Страници:
70 стр.
Цена:
85 лв.
Университет:
Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов
Година:
2018
Добавена в сайта на:
11.06.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД……………………………………………………………….............………….3
ГЛАВА ПЪРВА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ НА СИСТЕМАТА „ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ II” ……………………………..................……………5
1. Описание на системата „Платежоспособност II”…………………..………..5
2. Общи правила при прилагането на „Платежоспособност II“……………..10
3. Методически аспекти на системата „Платежоспособност II“…………….13
ГЛАВА ВТОРА. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛОВОТО ИЗИСКВАНЕ ЗА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ (SCR) И МИНИМАЛНОТО КАПИТАЛОВО ИЗИСКВАНЕ (MCR) ПРИ „ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ II”………………….…22
1. Изчисляване на капиталовото изискване за платежоспособност (SCR)………22
2. Минимално капиталово изискване (MCR)………………………………..…..27
3. Използване на частични и цялостни вътрешни модели от застрахователните дружества при системата „Платежоспособност II”……………………….………32
ГЛАВА ТРЕТА. АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ И ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА НА ЗД „БУЛ ИНС“ АД ПО СИСТЕМАТА „ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ II” ……………………………………………..……..37
1. Кратко представяне на ЗД „Бул Инс“ АД. Рисков профил на дружеството….37
2. Оценка на активи и пасиви, технически средства, собствени средства…….....42
3. Капиталово изискване за платежоспособност (SCR) и минимално капиталово изискване (MCR)………………………………………………………………….…51
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………..…….56
ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………………..59
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА………………………………………………..…..68

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019