. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Химия
 
 
Каталожен номер:
13816
Област:
Химия и Металургия
Дисциплина:
Химия
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Синтез и изследване на DPPH•-улавяща активност на азометинови производни на амантадин
Страници:
40 стр.
Цена:
45 лв.
Университет:
ЮЗУ
Година:
2018
Добавена в сайта на:
14.05.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ
ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 2
УВОД 3
ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 5
I. ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР 6
I.1. Методи за получаване на шифови бази 6
I.1.1. Получаване на N-арил или алкилзаместени имини 7
І. 2. Биологични активности на шифови бази, съдържащи адамантанов скелет 13
II. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИИ 21
II.1. Получаване на азометинови съединения на амантадин 21
II. 2. Изследване на антирадикалова активност на азометиновите съединения чрез DPPH● тест 25
III. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ЧАСТ 27
III.1. ОБЩИ БЕЛЕЖКИ 27
III.2. ХРОМАТОГРАФИЯ 27
III.1.1. Тънкослойна аналитична хроматография 27
III.3. СПЕКТРОСКОПИЯ 27
III.3.1. Ултравиолетова спектроскопия 27
III.3.2. Инфрачервена спектроскопия 28
III.4. МАС-СПЕКТРОМЕТРИЯ 28
III.5. Обща рецептура за получаване на шифови бази на амантадин с заместени бензен карбалдехиди 28
III.6. Определяне на антирадикалова активност (% RSA) чрез DPPH●-тест по модифицирана методика на Nenadis N. et al. [Nenadis N., et al. (2002)]. 29
IV. ОБОБЩЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 30
ПРИЛОЖЕНИЕ 31
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 35
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019