. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Педагогика
 
 
Каталожен номер:
13813
Област:
Педагогика
Дисциплина:
Педагогика
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
СЕМЕЙНАТА СРЕДА И УЧИЛИЩЕТО ЗА ЗДРАВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I – IV КЛАС
Страници:
93 стр.
Цена:
60 лв.
Университет:
ШУ
Година:
2015
Добавена в сайта на:
14.05.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ


УВОД............................................................................................................4

ПЪРВА ГЛАВА. ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ПРОБЛЕМИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗДРАВЕТО И ЗДРАВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ................................................................................................8
1.1. Същност на здравната култура и здравното поведение.............. 8
1.2. Съдържание на здравното образование........................................... 11
1.3. Принципи на здравното образование..............................................14
1.4. Участие на родителите в здравното образование и възпитание...17
1.5. Ролята на дидактичните игри за изграждане на здравно-хигиенни навици на учениците в I - III клас...................................................................19
1.6. Институции, участващи в здравното образование.........................27
1.7.Промоция на здравeто............................…………………………….29

ВТОРА ГЛАВА. МЕТОДИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО............................................................... …….......…..44
2.1. Здравна култура, същност, особености.................................. 44
2.2. Методика на изследването................................................................ 45

ТРЕТА ГЛАВА. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО.................................................................................... 47
3.1. Анализ на резултатите от анкетите с родители............................................................................................................ 47
3.2. Анализ на резултатите от анкетите с учители................................53
3.3. Анализ на резултатите от анкетите с ученици.............................62

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ.................................. 69

БИБЛИОГРАФИЯ............................................................................... 74

ПРИЛОЖЕНИЯ................................................................................. 77 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019