. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Агрономство
 
 
Каталожен номер:
13812
Област:
Агрономство
Дисциплина:
Агрономство
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
ПРОЕКТИРАНЕ НА ЦЕХ ЗА РЕМОНТ И ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНИ МАШИНИ
Страници:
50 стр.
Цена:
45 лв.
Университет:
АУ
Година:
2016
Добавена в сайта на:
14.05.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ

Увод
Глава 1. Състояние на въпроса
1.1. Специфични особености на подемно-транспортните машини (в частност мотокари)................................................................................5
1.2. Видове методи за ремонт и обслужване (схеми)................................11
1.3. Цел и задачи на дипломния проект.....................................................14
Глава 2. Проектиране на цех за техническо обслужване и ремонт на подемно-транспортни машини
2.1. Разработване на технологичен процес за ТО1, ТО2, ТО3, за дизелов и газов мотокар....................................................................................16
2.2. Принципна планировка на проектирания цех за текущ ремонт и ТО на мотокари..........................................................................................18
Глава 3.Технологична планировка на цеха за обслужване и ремонт
3.1. Технологични изчисления....................................................................22
3.2. Определяне параметрите на цеха за ремонт и ТО на мотокари25
Глава 4. Проектиране на нестардартно оборудване за обслужване
4.1. Изисквания към нестандартното оборудване.....................................38
4.2. Принцип на действие и експлоатационни мероприятия...................39
4.3. Охрана на труда и техника на безопасност при работа със нестандартно оборудване във цеха.....................................................40
Глава 5. Технико-икономическа оценка на проектираното приспособление
5.1. Определяне на цената на съда за източване на течности.................42
5.2. Определяне на годишната печалба и срока за откупуване..............43
Литература .........................................................................................................44
Приложения........................................................................................................45 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019