. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Педагогика
 
 
Каталожен номер:
13811
Област:
Педагогика
Дисциплина:
Педагогика
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Използване на медиите при разширяване знанията на учениците от IV и V клас по изучаваните учебни дисциплини
Страници:
125 стр.
Цена:
85 лв.
Университет:
ШУ
Година:
2018
Добавена в сайта на:
14.05.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:


СЪДЪРЖАНИЕ


Увод…………………………………………………………………………………………….....4
І.Глава първа: Теоретични основи на медииното образование като педагогическо направление. 2. Медийното образование- дефиниции и платформа за развитие на ученията на учениците да ползват медиите при самостоятелната си подготовка по учебните предмети………………………………………………………………………………………….6
I.1. Същност на медиите и ролята им в съвременния свят…………………………………...6
I.2.Специфика на въздействието на съвременните медии върху учебно-познавателната активност. „Новите медии” - носители на нови характеристики ….………………………..6
I.3. Новите медии - положителен ефект върху учебната дейност……...…………………..17
I.4. Самостоятелна и домашна работа на учениците- същност и особености……………...26
I.4.1 Самостоятелната работа на учениците по български език и литература в контекста на взаимодействието с медиите……...………………………………………………………..36
I.4.2 Самостоятелната работа на учениците по математика в контекста на взаимодействието с медиите………………...…………………………………………….......42
1.4.3. Предизвикателства пред учениците при използване на медиите за самостоятелна подготовка при разширяване на знанията…………………………………………………….45
1.4.4. Учебни предмети в 4 и 5 клас…………………………………………………………...56
Глава втора: Характеристика на учениците от начален и прогимназиален етап…………………....................................................................................................................58
II.1. Характеристика на учениците в начален етап на обучение………………………….....58
II.2. Характеристика на учениците от прогимназиален етап на обучениe……………….....75
Глава трета : Организация и методика на изследването…………………………………......96
ІII.1. Методология на изследването…………………………………………………………...96
III.2. Характеристика на емпиричното проучване…………………………………………....96
IV. Четвърта глава: Анализ на резултатите.............................................................................101
IV.1. Резултати от анкетираните ученици от 4 клас...............................................................101
IV.2. Резултати от анкетираните ученици от 5 клас...............................................................109
Заключение.................................................................................................................................120
Използвана литература..............................................................................................................122
Приложение................................................................................................................................125
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019