. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Мениджмънт на сигурността и отбраната
 
 
Каталожен номер:
13810
Област:
Други
Дисциплина:
Мениджмънт на сигурността и отбраната
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
КОРУПЦИЯ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА - ЗАПЛАХА ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ
Страници:
64 стр.
Цена:
80 лв.
Университет:
ВА
Година:
2015
Добавена в сайта на:
14.05.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание
УВОД..................................................................................................................................4
ГЛАВА ПЪРВА: ДЕФИНИЦИЯ, СЪЩНОСТ, ПРИЧИНИ И ХАРАКТЕРНИ ЧЕРТИ НА КОРУПЦИЯТА..........................................................................................6
1. Определение за корупция............................................................................................6
1.1 Същност и характеристики на корупцията.......................................................9
1.2 Причини и фактори за корупцията...................................................................15
• Причини за корупцията....................................................................................15
• Фактори за корупция........................................................................................20
2. Измерване на корупцията и корупционен индекс...................................................25
3. Изводи...........................................................................................................................33
ГЛАВА ВТОРА : КОРУПЦИЯ И СИГУРНОСТ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ..............................................................34
1. Основни дейности на МО...........................................................................................34
2. Реформи в системата на МО.......................................................................................35
3. Основни сфери на дейност в МО, уязвими от корупция.........................................38
3.1 Злоупотреба със служебно положение.............................................................39
3.2 Длъжностно присвояване на активи.................................................................39
3.3 Съзнателно сключване на неизгодни и носещи вреда сделки.......................39
3.4 Длъжностни престъпления, свързани с целенацочено разпореждане с некачествена продукция.....................................................................................40
4. Основни форми на корупционно поведение в МО и БА...........................................40
5. Мониторинг на корупцията..........................................................................................47
5.1 Система за мониторинг на корупцията (СМК)................................................49
6. Изводи............................................................................................................................51
ГЛАВА ТРЕТА: АНТИКУРОПЦИОННИ ПРАКТИКИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ – ГАРАНТ ЗА ВИСОКО РАВНИЩЕ НА СИГУРНОСТ..........................................53
1. Основни принципи за изграждане на ефективна стратегия за противодействие на корупцията .....................................................................................................................53
1.1 Ролята на Държавна агенция "Национална сигурност" при превенцията на корупционни практики.............................................................................53
1.2 Ролята на Служба „Сигурност - Военна полиция и военно контраразузнаване” при превенцията на корупционни практики..........................................................................................................56
2. Системата от превантивни мерки................................................................................56
3. Основни изводи.............................................................................................................59
ЗАКЛЮЧЕНИЕ...........................................................................................................61
ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ.............................................................................63
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА................................................................................64
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019