. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Електротехника, електроника и автоматика
 
 
Каталожен номер:
13808
Област:
Технически науки
Дисциплина:
Електротехника, електроника и автоматика
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
ПРОЕКТИРАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
Страници:
85 стр.
Цена:
65 лв.
Университет:
ЮЗУ
Година:
2018
Добавена в сайта на:
14.05.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ
стр.
УВОД 4
ПЪРВА ГЛАВА.
МЕТОДИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ 6
1.1 Физично пречистване 6
1.2 Физико-химично пречистване 6
1.2.1. Коагулация, флокулация 6
1.2.2 Химично пречистване 7
1.3. Биологично 8
1.4. Био Ниво 9
1.5. Биолегла 10
1.6. Биоротори 11
1.7. Химично отстраняване на фосфора 11
1.8. Биологична редукция на азот. 12
1.9. Нитрификация и денитрификация 12
1.10. Филтруване 16
1.11. Подход при избор на метод за пречистване на отпадните води
ВТОРА ГЛАВА.
ХАРАКТЕРИСТИКА НА SCADA СИСТЕМИТЕ 17
2.1. Същност и функция на SCADA системите 18
2.2 Структура на SCADA системите 19
2.3 Еволюция на технологиите в областта на SCADA системите 21
2.4 Характерни особености на съвременните SCADA системите 23
2.5 Хибридни SCADA /MES системи 24
2.6 Предимства на облачно базираните SCADA системите 25
2.7 Функции на съвременните SCADA системи 26
2.8 Компоненти на SCADA системите 27
2.9 Програмно осигуряване на SCADA системите 29
2.10 Графичен интерфейс 30
2.11 Съображения при проектиране на SCADA системите 31
2.12. Достъп, защита и приемане 32
ГЛАВА ТРЕТА
ПРОЕКТИРАНЕ НА СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ
3.1. Параметри на наблюдение и управление 33
3.2. Програмно осигуряване за реализация на проекта STEP 7 MICRO WIN v.4. 34
3.3. Визуализация 37
3.4. Mimic диаграма 37
3.5. Старт на монитора 38
3.6. Деление на mimic диаграмата 41
3.7. Заглавие 41
3.8. Горна част 41
3.9. Основно поле 42
3.10. Символи 42
3.11. Индикация на състоянието 42
3.12 Индикация на стойностите 43
3.13. Подменюта 44
Изводи и заключение 83
Списък със съкращения 84
Литература 85

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019