. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Управление на холдинговите структури
 
 
Каталожен номер:
13806
Област:
Икономика
Дисциплина:
Управление на холдинговите структури
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Оценка на платежоспособността на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД
Страници:
16 стр.
Цена:
10 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2019
Добавена в сайта на:
14.05.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание
1. Цел на проекта
2. Основна информация за дейността на БЕХ ЕАД
3. Рискови фактори
a) Финансов риск
b) Валутен риск
c) Регулаторен риск
d) Ликвиден риск
4. Отчет за доходите за 2017г.
a) Приходи
b) Разходи
c) Оперативна печалба преди лихви, данъци и амортизации
5. Баланс към 31.12.2017г.
a) Парични средства
b) Вземания от клиенти
c) Вземания от свързани лица
d) Други вземания
e) Материални запаси
f) ДМА
g) Инвестициите в съвместни, асоциирани и други предприятия
h) Задължения към доставчици
i) Задължения към свързани лица
j) Задължения към собственика
k) Провизии
l) Задължения по получени банкови заеми
m) Собствен капитал
6. Приложения 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019