. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Педагогика
 
 
Каталожен номер:
13804
Област:
Педагогика
Дисциплина:
Педагогика
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Педагогическа дейност на Христаки Павлович
Страници:
88 стр.
Цена:
65 лв.
Университет:
ЮЗУ
Година:
2017
Добавена в сайта на:
14.05.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор / ....................................................................................... стр.5
Първа глава
Кратка история за живота на Христаки Павлович /..............стр.13
1. Рилският манастир-духовно средище / ............................ стр.13
2. Дупница в миналото/ ..........................................................стр. 15
3. Христаки Павлович-биография ........................................стр. 18

Втора глава
Учителят Христаки Павлович и Свищовското училище....стр.29
1. Свищов и неговото развитие през XVIII-XIX век./......... стр.29
2. Неофит Бозвели-първият учител в Свищов/ ................... стр.31
3. Емануил Васкидович – Първото светско училище в Свищов/ ............................................................................................. стр. 33
4. Христаки Павлович- ролята и приноса му към светското обарозавие. Създаване и развитие на Славяно-българското училище. ............................................................................. стр. 37
5. Взаимни училища- организация, методи на обучение и възпитание. ......................................................................... стр. 43

Глава трета
Учебно-методични иновации на Христаки Павлович /........стр.49
1. Книжовна дейност на Христаки Павлович през 30-40-те години на 19век ...................................................................стр.49
1.1. „Аритметика или наука числителна“ (1833г.) /......стр.49
1.2. „Разговорник Греко- Болгарский“ (1835г.) /...........стр.51
1.3. „Писменник общополезен“(1835г.)/ ...................... стр.52
1.4. Граматика Словено-Болгарска“ (1836г.)“ /............стр.53
1.5. География или Землеописание“(1844г.) /.............стр. 56
1.6. „Царственик или История болгарская“(1844г.)/...стр.59
1.7. “ Канон молебний“ (1841г.)/..................................стр. 61
1.8. „Баснословие Синтипи философа“ (1844)/ ....... стр.63
1.9. „Изгубено дете“ (1844г.)/ ................................... стр. 64
2. Възгледи и идеи на Христаки Павлович за формиране на новобългарският книжовен език/ .......................... стр. 65ЗАКЛЮЧЕНИЕ /..................................................................стр.71
ЛИТЕРАТУРА /....................................................................стр.74
ПРИЛОЖЕНИЯ/..................................................................стр.77 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019