. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
 
 
Каталожен номер:
13569
Област:
Икономика
Дисциплина:
СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Устойчиво развитие на градовете в Република България на примера на град Добрич
Страници:
50 стр.
Цена:
55 лв.
Университет:
ИУ - Варна
Година:
2016
Добавена в сайта на:
09.04.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД…………………………………………………………..……3
I. Устойчивото развитие като понятие………………………..5
1.1. Същност, значение, проблеми……………………….…...5
1.2. Устойчивото развитие през призмата на градското развитие………………………………………………...….9
1.3. Политика за устойчиво развитие на Република България…………………………………………………..11
II. Състояние на градската среда на община Добрич…….….17
2.1. Социално – икономическа характеристика на община Добрич…………………………………………………....17
2.2. Анализ на жилищния фонд……….……………………..22
2.3. Анализ на транспортно – комуникационната мрежа.…29
III. Съвременни проблеми и перспективи пред устойчивото развитие на община Добрич………...………37
3.1. Основно проблеми пред устойчивото развитие на град добрич и насоки за разрешаването им………………….37
3.2. Прогнозни виждания за пространственото и устойчивото развитие на град Добрич…………………43
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………...……46
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА……………………………….48
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019