. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Логопедия
 
 
Каталожен номер:
13568
Област:
Педагогика
Дисциплина:
Логопедия
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Влиянието на вокалната рехабилитация върху качеството на живот при пациенти с ларингектомия
Страници:
52 стр.
Цена:
50 лв.
Университет:
Югозападен университет „Неофит Рилски“
Година:
2017
Добавена в сайта на:
09.04.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ.
ВЪВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………2стр
ПЪРВА ГЛАВА: ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР………………………...….…….4стр.
1. Обща ларингектомия ……………...………………………………………….4стр
2. Глас и гласови нарушения …………………………………………………...6стр
3. Вокална рехабилитация на пациенти с ларингектомия…………………….17стр
4. Концепцията за качеството на живот………………………………………..20стр
ВТОРА ГЛАВА: МЕТОДОЛОГИЯ НА ПРОУЧВАНЕТО ……………....25стр
2.1. Цел, задачи и хипотеза………………………………………….…………..25стр
2.2. Контингент…………………………………………………………….…….26стр
2.3. Методика на проучването …………………………………………………28стр
2.4. Вокална рехабилитация……………………………………………….........29стр
2.5. Организация на проучването ………………………………………………30стр
ТРЕТА ГЛАВА: РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ ……………………….…32стр
3.1. Вредни навици (тютюнопушене)…..............................................................32стр
3.2. Мотивация за включване в програма за вокална рехабилитация …...….32стр
3.3. Модели и продължителност на вокалната рехабилитация…………….....33стр
3.4. Качество на живот. Сравнение на резултатите от инструмента HNQOL
преди и след вокална рехабилитация…………………………………….34стр
3.5. Влияние на определени фактори върху качеството на
живот при пациентите…………………………………………………......38стр

ОСНОВНИ ИЗВОДИ…………………………………………………..............42стр
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………….......................43стр
ЛИТЕРАТУРА………………………………………………….........................45стр
ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………......................48стр 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019