. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Иконимика
 
 
Каталожен номер:
13566
Област:
Икономика
Дисциплина:
Иконимика
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Бизнес стратегия на Training Academy (същност, елементи, силни и слаби страни, ефективност)
Страници:
20 стр.
Цена:
10 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2017
Добавена в сайта на:
09.04.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание:
1. Увод- 3 стр.
2. Описание на организацията - 4 стр.
2.1. Дейност на фирмата- 4 стр.
2.2. Визия и мисия- 5 стр.
2.3. Цели- 5 стр.
3. Същност и развитие на стратегията- 5 стр.
3.1 Въведение- 5-7 стр.
3.2. Какво е стратегията? - 7-8 стр.
4. Видове бизнес стратегии в Training Academy- 9 стр.
4.1 Използвайки "Space" техниката. - 9 стр.
- Приложение 1
4.2 Стратегия на диференциация- 9-11 стр.
5. Елементи- 12 стр.
5.1. Асортимент на продукцията- 12 стр.
5.2. Целеви групи- 12 стр.
5.3. Географски координати /в какви региони организацията ще предлага продукцията/- 12 стр.
5.4. Вертикален обхват /какви връзки организацията има и иска да има с доставчици и потребители/- 13 стр.
5. 5.Координати на заинтересуваната група- 13 стр.
5. 6. Средства за изменение на мащаба- 13 стр.
5.7. Стратегически предизвикателства- 13 стр.
6. Swot- анализ- 14 стр.
7. Ефективност- 15 стр.
8. Заключение- 15-16 стр.
9. Използвани източници- 17 стр. 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019