. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС
 
 
Каталожен номер:
13564
Област:
Икономика
Дисциплина:
ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Изследване на процеса по оценяване на работата на персонала в “Язаки-България” ЕООД.
Страници:
66 стр.
Цена:
50 лв.
Университет:
ИУ - Варна
Година:
2016
Добавена в сайта на:
09.04.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД.......................................................................................................................стр.3
ГЛАВА ПЪРВА: Теоретични аспекти на оценката на персонала в предприятията......................................................................................................стр.5

1.1. Същност, цели и значение на оценяването на персонала......................................стр.5
1.2. Система за оценяване................................................................................................стр.7
1.2.1. Елементи на системата за оценяване......................................................................стр.7
1.3. Видове оценки.........................................................................................................стр.12
1.4. Методи за оценяване..............................................................................................стр.13
1.5. Процес на оценяване - 3 фази.................................................................................стр.17
1.6. Взаимодействие между оценяването на трудовото представяне и другите компоненти на системата за управление на човешките ресурси...........................стр.21
1.7. Методология на изследването................................................................................стр.22

ГЛАВА ВТОРА: Изследване на процеса по оценяване на работата на персонала в “Язаки-България” ЕООД...........................................................стр.24
2.1. Описание на дейността на „Язаки – България” ЕООД.............................стр.24
2.2. Характеристика на процеса по оценяване на работата на персонала в „Язаки-България” ЕООД......................................................................................стр.28
2.2.1. Инструкция за провеждане на оценка на изпълнението на служителите................................................................................................стр.28
2.2.2. Описание на факторите, съдържащи се във формулярите на база, на които се дават оценки на служителите...............................................................стр.30
2.3. Анализ на резултатите от проведеното анкетно проучване.....................стр.38
2.4. Изводи и насоки за усъвършенстване на база резултатите от анкетното проучване...............................................................................................................стр.44

ГЛАВА ТРЕТА: Препоръки и насоки за усъвършенстване на база разкритите слабости............................................................................................стр.
3.1. Препоръки на база разкритите слабости след проведеното анкетно проучване..................................................................................................................стр.
3.2. Насоки за усъвършенстване на съществуващата бонусна система и системата за предложения в предприятието..........................................................стр.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ..................................................................................................стр.49
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.......................................................................стр.51
ПРИЛОЖЕНИЯ..................................................................................................стр.53 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019