. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Стопанско управление
 
 
Каталожен номер:
13562
Област:
Икономика
Дисциплина:
Стопанско управление
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
ПРОУЧВАНЕ НА НИВАТА НА РАДОН В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН
Страници:
63 стр.
Цена:
50 лв.
Университет:
ПУ
Година:
2016
Добавена в сайта на:
09.04.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ

1. Въведение
2. Литературен обзор
2.1 Радон – образуване и пътища на проникване
2.1.1. Източници на радиационно облъчване на човека и радонът като част от естествения радиационен фон
2.1.2 Източници на радон
2.1.3 Вариациии на концентрацията на радон в сгради и влияние на метеорологичните фактори
2.1.4 Пътища на проникване в сградите
2.2 Здравни последици от въздействието на радон
2.2.1 История на проблема
2.2.2 Механизъм на възникване на биологични ефекти в следствие на облъчване с алфа-частици от експозицията на радон
2.2.3 Оценка на риска
2.2.4 Радонотерапия
2.3 Международни, европейски и национални нормативни изисквания към съдържанието на радон във въздуха на жилищни и обществени сгради.
2.4 Начини за измерване на концентрацията на радон
2.5 Начини за редуциране на концентрацията на радон
3. Цел и задачи
4. Материали и методи
4.1 Практически указания за организиране на проучването
4.2 Методи за организиране на проучването
4.3.Осигуряване на качеството
5. Резултати, анализ и обсъждане
6. Оценка на прецизността на измерванията
7. Изводи
8. Библиография
9. Приложения 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019