. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Информационни технологии
 
 
Каталожен номер:
13561
Област:
Информационни технологии
Дисциплина:
Информационни технологии
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ ЗА АНАЛИЗ НА КЛАС ЗАДАЧИ ОТ ТЕОРИЯ НА ГРАФИТЕ
Страници:
59 стр.
Цена:
45 лв.
Университет:
Югозападен университет „Неофит Рилски“
Година:
2016
Добавена в сайта на:
09.04.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание


Въведение 3
1. Цел 4
2. Задачи 4

Глава I. Изследване на предметната област 5
1. Теория на графите 5
2. Анализ на съществуващите програмни продукти 7
2.1. Graph Ting 7
2.2. Manipulable Complete Graph 8
2.3. Adjacency Matrices of Manipulable Graphs 9
2.4. Pajek 9
2.5. DeepGraph 10
3. Изводи 11

Глава II. Технологии и среди за разработване 12
1. Технология за разработване на програмния продукт 12
1.1. Езикът C++ 13
2. Съвременни среди за разработване на софтуер 14
2.1. Visual Studio 14
2.2. NetBeens 16
2.3. RAD Studio 17
2.3.1. Интегрирана среда за разработване Turbo C++ 18
2.3.2. Създаване на проект с Turbo C++ 19
2.3.3. Писане на код 21
2.3.4. Компилиране и дебъгване 24
3. XML (Extensible Markup Language) 25
4. Изводи от направеното проучване 26


ГЛАВА III. Разработване на програмния продукт за работа с графи 27
1. Проектиране на графичен потребителски интерфейс 27
2. Проектиране на програмния продукт „Graph Studio“ 27
3. Използване на разработеното приложение 28

ГЛАВА IV. Експериментални резултати 33
1. Въведение 33
2. Обект на изследването 33
3. Цели на експериментите 33
4. Експериментални резултати 34
4.1. Резултати от алгоритъма с пълно изчерпване 34
4.2. Сравнителен анализ между изследваните алгоритми 41
4.3. Влияние на размера на популацията върху качеството на
получените решения от генетичния алгоритъм 46
5. Извод 52

Заключение 53
Апробация на резултатите 54
Литература 55 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019