. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Реклама
 
 
Каталожен номер:
13560
Област:
Икономика
Дисциплина:
Реклама
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
ВЪВЕЖДАНЕ НА ИНОВАТИВЕН СОФТУЕРЕН ПРОДУКТ НА БЪЛГАРСКИЯТ ПАЗАР
Страници:
80 стр.
Цена:
65 лв.
Университет:
НБУ
Година:
2015
Добавена в сайта на:
09.04.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание


Увод

Глава 1 Проучване на пазарните възможности
1. Същност на пазарното проучване
2. Запознаване с „ИСС Клъбс“
3. Пазарно проучване за определяне параметрите на пазара на „ИСС Клъбс“
4. Извод

Глава 2 Маркетингова стратегия
1. Същност на маркетинговата стратегия
2. Видове маркетингови стратегии
3. Етапи на разработване на маркетингова стратегия
4. Практическо приложение. SWOT анализ и изграждане на маркетингова стратегия на „ИСС Клъбс“

Глава 3 Комуникационни канали и кампания за въвеждане на бранда „ИСС Клъбс“ на пазара
1. Маркетингова комуникационна система
2. Комуникационен субмикс
3. Анкетно проучване
4. Кампания за въвеждане на бранда „ИСС Клъбс“ на пазара

Заключение

Библиография 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019