. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по ФИНАНСОВ КОНТРОЛ
 
 
Каталожен номер:
13559
Област:
Икономика
Дисциплина:
ФИНАНСОВ КОНТРОЛ
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
КОНТРОЛ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДАНЪК ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ СЪГЛАСНО ЗКПО
Страници:
66 стр.
Цена:
50 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2017
Добавена в сайта на:
09.04.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО – СОФИЯ КАТЕДРА „ФИНАНСОВ КОНТРОЛ“КОНТРОЛ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДАНЪК ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ СЪГЛАСНО ЗКПО


Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър“
Научен ръководител:/................./
Доц. д-р Таня Атанасова -Дренска


София
2017
СЪДЪРЖАНИЕ


Увод .......................................................................................................... стр.1
Глава първа
Обща характеристика на данъчния контрол.................................................стр.2
1.1. Същност на данъчния контрол........................................................стр.2
1.2. Видове контрол ………….…………………………………………..стр.4
1.3. Данъците като форма на контрол…………………………………..стр.5
1.4. Субекти на контрол………………………………………………….стр.8
1.5. Принципи на контрол……………………………………………….стр.9
1.6. Етапи на контрол……………………………………………………стр.11
1.7. Методи на контрол………………………………………………….стр.12
1.8. Осъществяване на контрол чрез проверка и ревизия………….…стр.13
1.8.1. Същност на данъчната проверка………………………………….стр.15
1.8.2. Същност на данъчната ревизия…………………………………...стр.17
Втора глава
1. Общ преглед на облагането по ЗКПО……………………………...…..стр.20
2. Данък върху разходите съгласно ЗКПО……………………………......стр.23
2.1. Определяне на данък върху социалните разходи……………………стр.26
2.2. Определяне на данък върху представителните разходи…………….стр.38
2.3. Данъчно третиране на фирмените активи за лични цели……………стр.44
Трета глава
Практическа постановка на данъците върху разходите…………..……….стр.53
Заключение........................................................................................................стр.62
Използвана литература................................................................................. ..стр.63

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019