. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по РЕФИОНАЛЕН БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ
 
 
Каталожен номер:
13558
Област:
Икономика
Дисциплина:
РЕФИОНАЛЕН БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Прилагането на областната стратегия за регионално развитие на град Пловдив
Страници:
54 стр.
Цена:
80 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2018
Добавена в сайта на:
09.04.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание

УВОД…………………………………………………………………………………........стр. 3

I. Първа глава

ТЕОРИТИЧНИ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ДЪРЖАВНИТЕ ПОЛИТИКИ И СТРАТЕГИИ

1.1. Същност и структура на държавните политики и стратегии......................................стр. 5
1.2. Съдържание и стратегическа част...............................................................................стр. 13
1.3. Организация, координация на дейностите и териториална конкретизация на стратегията............................................................................................................................стр. 15

II. Втора глава

АНАЛИЗ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

2.1. Анализ - стратегически цели – приоритети - мерки..................................................стр. 23
2.2. Обща оценка на ресурсите...........................................................................................стр. 38
2.3. Териториален обхват на районите за целенасочена подкрепа..................................стр. 49

III. Трета глава

НАСОКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

3.1. Възможности за преобразувания в икономическото развитие.................................стр. 50
3.2. Възможности за преобразувания в социалното развитие.........................................стр. 51
3.3. Възможности за преобразувания в инфраструктурното развитие...........................стр. 52


ЗАКЛЮЧЕНИЕ.............................................................................................................стр. 52

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА..............................................................................стр. 54


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019