. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Биотехнология
 
 
Каталожен номер:
13557
Област:
Други
Дисциплина:
Биотехнология
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Екологичен синтез на лигнин сребърни нанокомпозити и тяхното медиатирано-ензимно вграждане в биополимерни хидрогелове за превръзки на хронични рани
Страници:
61 стр.
Цена:
45 лв.
Университет:
ХМТУ
Година:
2016
Добавена в сайта на:
09.04.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание

1 Литературен обзор 4
Използвани съкращения 6
Цели на дипломнта работа 7
2 Материали и методи 8
2.1 Материали 8
2.2 Синтез на лигнин сребърни наночастици 8
2.3 Характеристика на лигнин сребърни наночастици 9
2.4 Минимална инхибираща концентрация 9
2.5 Синтезиране на тиолиран желатин 10
2.6 Приготвяне на хидрогел 10
2.7 Антибактериален тест 10
2.8 Клетъчна култура и Alamar Blue анализ 11
2.9 Фенолно съдържание 11
2.10 Антиоксиднтна активност 12
2.11 Бактериална жизнеспособност в биофилми 12
2.12 Оценка на общата биомаса биофилм 13
2.13 Ефект от планктонен бактериален растеж 13
3 Резултати и дискусия 15
3.1 Функционални свойства на лигнин сребърни наночастици 15
3.1.1 Ефект от концентрация на лигнин и инкубационно време 15
3.1.2 Определяне на концентрация на лигнин сребърни наночастици 17
3.1.3 Размер и поли дисперсен индекс 18
3.1.4 Стабилност на лигнин сребърни частици 20
3.1.5 Зета потенциал 21
3.1.6 FT-IR характеристика 22
3.1.7 Минимална инхибираща концентрация 24
3.1.8 Антиоксидантна активност и фенолно съдържание 25
3.2 Приготвяне и характеристика на хидрогелове 28
3.2.1 Синтезът и характеристика на тиолиран желатин 28
3.2.2 Ензимен синтез на хидрогел 30
3.2.3 Определяне на степентта на тиолиране 31
3.2.4 Ефект от време на желиране 32
3.2.5 Определяне на количеството вода погълната от хидрогеловете 34
3.2.6 Биоразградимост на хидрогела 34
3.2.7 Инхибираща активност спрямо миелопероксидаза ензими 35
3.2.8 Хидрогел морфология 38
3.2.9 FT-IR характеристика 38
3.2.10 Антибактериална активност 40
3.2.11 Антиоксидантни свойства 43
3.2.12 Цитотоксичност 44
3.2.13 Антибиофилм потенциал 47
3.2.14 Биофилм инхибиране 49
6.2.15 Бактериална жизненоспособност на биофилмите 50
Заключения 54
Използвана литература 56

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019