. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по ПЕЧАТНИ КОМУНИКАЦИИ
 
 
Каталожен номер:
13556
Област:
Икономика
Дисциплина:
ПЕЧАТНИ КОМУНИКАЦИИ
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
ЦВЕТОВЕТЕ В ПЕЧАТНИТЕ ИЗДАНИЯ
Страници:
67 стр.
Цена:
40 лв.
Университет:
УНИБИТ
Година:
2017
Добавена в сайта на:
09.04.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД..........................................................................4
ПЪРВА ГЛАВА.ВИДОВЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ…………………7
1.1. Векторни изображения……………………………........8
1.2. Растерни изображения……………………………..…..9
1.3. Разделителна способност………………………...…..12
ВТОРА ГЛАВА. ПОДБОР И СЪЧЕТАВАНЕ НА ЦВЕТОВЕТЕ
2.1. Цветови кръг……………………..……………………..16
2.2. Цветова палитра…………………………….................23
2.3. Психологически аспекти при избора на цвят……...25
ТРЕТА ГЛАВА. ПОДГОТОВКА ЗА ПЕЧАТ
3.1. Трапинг…………………………………………………..39
3.2. Припокриване…………………………………………...41
3.3. Възпроизвеждане на изображения…………….…….42
ЧЕТВЪРТА ГЛАВА. ЦВЕТЪТ И ПЕЧАТНИТЕ ПРОЦЕСИ
4.1. Цвят – специфика и характеристики………………58
4.2. Цветови обхвати………………………………….........58
4.3. Цветови модели …………………………………...…....59
4.4. Цветоотделяне ………………………………..……….63
ЗАКЛЮЧЕНИЕ...........................................................64
ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ.......................................67
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019