. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Автоматика
 
 
Каталожен номер:
13555
Област:
Технически науки
Дисциплина:
Автоматика
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Разработване на хост-базирана система за откриване на ботнет атаки
Страници:
101 стр.
Цена:
80 лв.
Университет:
ТУ - Варна
Година:
2017
Добавена в сайта на:
09.04.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание
Увод 4
Глава I: Представяне на ботнет атаките и съществуващи решения за засичане на атаки 6
1. Същност на ботнет 6
2. Техники за засичане и защита от ботнет атаки 6
3. Ботнет , DoSатаки и спуфинг 9
3.1UDP flood 10
3.2TCP flood 10
3.3ICMP flood 11
3.4 Използване на спуфинг при ботнет атаки 12
3.5 Защита от DoS атаки 14
4. Съществуващи решения 15
5. Изводи 16
Глава II: Проектиране на системата за откриване на ботнет атаки 20
1. Цели 20
2. Концепции 20
2.1 Избор на технологии, среда за разработка, програмни средства 22
2.2 Избор на алгоритъм за откриване на аномалии 24
2.3 Блок схема 27
Глава III: Реализация на системата за откриване на ботнет атаки 29
1. Ядро на системата 29
1.1 Зареждане и избиране на мрежовите интерфейси на хоста 29
1.2Започване на снифинг операция 30
1.3Инициализиране на спуфинг засичане 32
1.4Запазване в база данни 32
1.5 Запазване във файл 33
2. Команден интерпретатор 34
3. Комуникационна подсистема 35
4. GUI – графичен интерфейс на системата 35
Глава IV: Тестване на системата и резултати 41
1. Тестова постановка в нормална среда 41
2. Тестова постановка при наличие на ботнет атака 45
3. Заключение от провеждането на тест 1 и 2 47
Глава V: Заключение и изводи 49
Използвана литература 50
Приложение 1. Терминологичен речник 51
Приложение 2. Ръководство за работа 52
Приложение 3. Сорс код на бот атаката 55
Приложение 4. Сорс код на хост-базираната система за откриване на ботнет атаки 60
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019