. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Управление на технологичните рискове
 
 
Каталожен номер:
13553
Област:
Технически науки
Дисциплина:
Управление на технологичните рискове
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Изследване на риска и влиянието на човешкия фактор при транспортиране на пожароопасни вещества (пропан-бутан) чрез метода МОЗАР за бензиностанция “Лукойл” в квартал”Победа”, Бургас.
Страници:
80 стр.
Цена:
45 лв.
Университет:
УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ.Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”
Година:
2015
Добавена в сайта на:
09.04.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ:
I. Въведение
II. Литературен обзор
1. Въведение в методологията за анализ и оценка на риска
2. История на оценката на риска
3. Производствени аварии
3.1. Определение и класификация за авария;
3.2. Вероятни причини за възникване на аварии
4. Идентифициране на технологичните рискове.
4.1. Индуктивни методи
4.2. Дедуктивни методи
5. Анализ на риска
6. Оценка на личностните характеристики
III. Изследователска част
1. Общи сведения за бензиностанция “Лукойл”, кв, Победа.
2. Общи сведения за производството, транспорта и съхранението на пропан-бутан
2.1. Физикохимични свойства;
2.2.Технически изисквания;
2.3. Опаковка и маркировка;
2.4. Изисквания за безопасност;
3. Аварии в миналото причинени от пропан-бутан.
4. Сведения за транспортирането на пропан-бутан
5. Изследване на риска по метода МОЗАР
5.1. Установяване на подсистемите
5.2. Идентификация на опасностите-Опасности от пропан-бутан
5..3. Нежелани събития
5. 4. Мрежа на опасните потоци
5..5. Оценка на опасностите
5. 6. Оценка тежест/ вероятност
5.7. Мрежа Тежест Вероятност
5.8. Сценарии на злополуките
IV. Предложения за технологични и организационни бариери за намаляване на риска и предотвратяване на авариите
V. Пресмятане на последствията от избраните сценарии
VI. Оценка на човешкия фактор
VII. Изводи
VIII. Литература
IX. Приложения


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019