. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Екология и ООС
 
 
Каталожен номер:
13552
Област:
Агрономство
Дисциплина:
Екология и ООС
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
РАСТИТЕЛНО РАЗНООБРАЗИЕ НА ЕКОПЪТЕКА “КАНЬОНА НА ВОДОПАДИТЕ” (ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ „СОСКОВЧЕТО“)
Страници:
45 стр.
Цена:
40 лв.
Университет:
ПУ
Година:
2015
Добавена в сайта на:
09.04.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ

Декларация за оригиналност 3
Използвани съкращения 4
1. Увод 5
2. Цел и задачи 7
3. Литературен преглед 8
4. Обект на изследване 17
4.1. Местоположение на екопътека „Каньoна на водопадите“ съгласно физико-географското райониране на България 17
4.2. Нормативна уредба, свързана с управлението на защитената територия 20
4.3. Международни конвенции и европейски директиви, по които Република България е страна 21
4.4. Характеристика на факторите 23
4.4.1. Климат 23
4.4.2. Геоложки строеж. Основни морфоструктури и съставящите ги скални формации 24
4.4.3. Екосистеми и биотопи 24
5. Материали и методи 26
6. Резултати и обсъждане 27
6.1. Флористичен анализ 27
6.1.1. Растения, установени в изследваната територия 28
6.1.2. Ендемични и реликтни растителни видове 31
6.1.3. Лечебни растения 33
6.1.4. Определяне режимите за ползване на лечебните растения 38
7. Изводи 40
8. Използвана литература 41
9. Приложения 44
9.1. Легенда за орфеевото цвете 45 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019