. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по БИОТЕХНОЛОГИЯ
 
 
Каталожен номер:
13551
Област:
Други
Дисциплина:
БИОТЕХНОЛОГИЯ
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Изследване на пробиотичния потенциал на щамове, изолирани от различни източници и видова идентификация със система Biolog
Страници:
60 стр.
Цена:
50 лв.
Университет:
ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ
Година:
2015
Добавена в сайта на:
09.04.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
1. Увод 5
2. Цел и задачи 7
3. Литературен обзор 8
3.1. Изолиране и идентификация на новоизолирани щамове МКБ 8
3.2. Обща характеристика на род Lactobacillus 9
3.3. Критерии за подбор и оценка на пробиотици 12
3.3.1. Безопасност 14
• Произход - точно дефинирани щамове посредством генетични, серологични, микробиологични и биохимични анализи; 14
• История на употреба; 14
• История на непатогенност; 14
• Липса на синтез на вредни за гостоприемника метаболити; 14
• Антибиотична резистентност. 14
3.3.2. Функционалност 15
• Жизнеспособност 15
• Антимикробна активност 19
• Антиоксидантна активност 20
• Влияние на осмотичното налягане 22
3.4. Изисквания към промишлените микроорганизми 22
4. Материали и методи 24
• Необходими материали 25
4.1. Устойчивост към жлъчен сок 26
4.2. Устойчивост към стомашна киселина 26
4.2.1. Определяне на оптимално pH на растеж на изследваните щамове млечнокисели бактерии 26
4.2.2. Определяне на жизнеспособността на изследваните щамове при ниско pH – 27
4.3. Преживяемост на изследваните микроорганизми в синтетичен чревен сок 28
4.4. Адхезионна способност 29
4.4.1. Авто- агрегация 29
4.4.2. Хидрофобност 29
4.5. Антиоксидантна активност 29
4.5.1. Способност за улавяне на хидроксилни радикали (НО•) 29
4.5.2. Общ редуциращ капацитет 30
4.6. Антимикробна активност 30
4.7. Установяване на влиянието на осмотичното налягане върху развитието на изследваните микроорганизми 32
4.8. Идентификация чрез система Biolog 32
5. Резултати и обсъждане 35
5.1. Устойчивост на изследваните млечнокисели бактерии към различни концентрации на жлъчни соли 35
5.2. Устойчивост към стомашна киселина на изследваните млечнокисели бактерии 39
5.2.1. Определяне на жизнеспособността на изследваните млечнокисели щамове при ниско pH 39
5.2.2. Определяне на оптимално pH на растеж на изследваните щамове 40
5.3. Преживяемост на изследваните млечнокисели бактерии в синтетичен чревен сок 43
5.4. Адхезионна способност на изследваните млечнокисели бактерии 47
5.5. Антиоксидантна активност на изследваните млечнокисели бактерии 47
5.6. Антимикробна активност на изследваните млечнокисели бактерии 49
5.7. Растеж на изследваните млечнокисели щамове при различни концентрации на натриев хлорид в средата 50
5.8. Антибиотична чувствителност на изследваните млечнокисели бактерии 53
5.9. Идентификация на изследваните млечнокисели видове чрез система Biolog 53
6. Комплексна оценка 56
7. Заключение 59
8. Изводи 59
9. Литература 60


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019