. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Иконимика
 
 
Каталожен номер:
13550
Област:
Икономика
Дисциплина:
Иконимика
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Счетоводно отчитане на материалните запаси в предприятията от публичния сектор
Страници:
59 стр.
Цена:
45 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2016
Добавена в сайта на:
09.04.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ

Увод………………………………………………………………………………3
Глава първа: Организация на счетоводството в предприятията от публичния сектор………………………………………………………………5

I. Обща характеристика на бюджетната система………..……….....................5 II. Особености в организацията на счетоводно отчитане на материалните запаси в предприятията от публичния сектор…………………………………9

Глава втора: Счетоводно отчитане на материалните запаси в предприятията от публичния сектор……………………………………….28
I. Характеристика на материалните запаси като обект на счетоводно отчитане в предприятията от публичния сектор……………………………..28
II. Счетоводно отчитане на материалите в предприятията от публичния сектор………………………………………………..…………………………..30
III. Счетоводно отчитане на стоките в предприятията от публичния сектор……………………………………………………………………………40
IV. Документи и документооборот……………………………………………44


Заключение .................................................................................................57
Списък на използваната литература.......................................................59 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019