. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Туризъм
 
 
Каталожен номер:
13270
Област:
Туризъм
Дисциплина:
Туризъм
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СВАТБЕНИЯ ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ
Страници:
74 стр.
Цена:
85 лв.
Университет:
ИУ
Година:
2017
Добавена в сайта на:
11.03.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ
Стр.

У В О Д …………………………………………………………………………
4

Глава първа
ТЕОРЕТИЧНА ОБОСНОВКА НА СВАТБЕНИЯ ТУРИЗЪМ КАТО ПОДВИД НА СЪБИТИЙНИЯ ТУРИЗЪМ 6

1.1. Същност и особености на събитийния туризъм 6
1.2. Обособяване на сватбения туризъм като подвид на събитийния туризъм 12
1.3. Значение на сватбените прояви за развитие на туризма в България 18

Глава втора
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА СВАТБЕНИЯ ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ 22

2.1. Условия и предпоставки за развитие на сватбения туризъм в България 22
2.2. България - атрактивна сватбена дестинация за българи и чужденци 28
2.3. Основни проблеми при организирането и осъществяването на сватбени прояви в България 40

Глава трета
ПЕРСПЕКТИВИ И НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СВАТБЕНИЯ ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ
46
3.1. Добри практики в развитието на сватбения туризъм 46
3.2. Насоки за разнообразяване и обогатяване на сватбения продукт на България 52
3.3. Открояване на характерните елементи на маркетинг микса на сватбения туризъм в България 58

З А К Л Ю Ч Е Н И Е …………………………………….………………...........
65
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА……………………………………………….
66
П Р И Л О Ж Е Н И Я……………………………………………………………. 71

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019