. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Химия
 
 
Каталожен номер:
13269
Област:
Химия и Металургия
Дисциплина:
Химия
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Галият като терапевтично средство. Квантово-химично изследване на конкуренцията между Ga3+ и Fe2+/3+ в биологични системи
Страници:
60 стр.
Цена:
55 лв.
Университет:
СУ
Година:
2015
Добавена в сайта на:
11.03.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
I. Увод...............................................................................4
II. Литературен обзор......................................................5
1. Галий– обща характеристика.................................5
2. Сравнение между галий и желязо.......................12
3. Основни приложения на галия
3.1. В полупроводниковата индустрия................14
3.2. Лекарство с антимикробиална активност.....16
3.3. Лекарство с антитуморна активност..............19
3.4. Галиев скан....................................................30
4. Структура на протеини, таргет на Ga при намеса в Fe-хомеостаза
4.1. Трансферин......................................................31
4.2. Рибонуклеотид редуктаза.............................34
5. Квантово-химични изчислителни методи........37
5.1. Теория на функционала на плътността.........37
5.2. Ab initio квантово-химични методи.............40
III. Цел на дипломната работа.....................................45
IV. Изчисления и резултати.........................................46
1. Калибриране на метода.....................................46
2. Моделна реакция с трансферин..........................48
3. Моделна реакция с рибонуклеотид редуктаза..50
V. Дискусия..................................................................54
VI. Изводи......................................................................56
VII. Използвана литература.........................................57


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019