. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Икономика
 
 
Каталожен номер:
13266
Област:
Икономика
Дисциплина:
Икономика
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Измерване и анализ на конкуренцията между банките в България (по примера на УниКредит Булбанк и Банка ДСК)
Страници:
56 стр.
Цена:
80 лв.
Университет:
ВУЗФ
Година:
2017
Добавена в сайта на:
11.03.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание
Увод
Първа глава. Конкуренция и конкурентни стратегии.
1. Конкуренция. Банкова конкуренция.
2. Основни концепции за банковата конкуренция. Анализ на конкурентите.
3. Фактори, влияещи върху интензивността на конкуренцията.
4. Модел за анализ на конкурентоспособността на банките.
Втора глава. Методи за оценка на маркетинговата конкуренция между банките.
1. Банкови маркетингови стратегии за борба с конкуренцията.
2. Банковият маркетинг - съчетание на три елемента: „концепция-механизми-метод“.
Трета глава. Модел за дистанционен анализ на конкурентоспособността на УниКредит Булбанк и Банка ДСК.
1. Анализ на конкурентоспособността на УниКредит Булбанк и Банка ДСК
(петгодишен анализ 2012-2016г.).
2. Представяне на УниКредит Булбанк и Банка ДСК.
3. Показатели за анализ.
• Показатели на пазарното присъствие;
• Показатели на финансовата устойчивост;
• Показатели на растежа;
• Показатели на ефективността.
4. Обобщаващи резултати и изводи.
Заключение.
Използвана литература.
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019