. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Икономика
 
 
Каталожен номер:
13260
Област:
Икономика
Дисциплина:
Икономика
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
СЕНЧЕСТОТО БАНКИРАНЕ В ЕВРОЗОНАТА
Страници:
72 стр.
Цена:
100 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2017
Добавена в сайта на:
11.03.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ

СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ 4
СПИСЪК НА ГРАФИКИТЕ И СХЕМИТЕ 5
СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 6
УВОД 8
ПЪРВА ГЛАВА. СЪЩНОСТ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СЕНЧЕСТОТО БАНКИРАНЕ 10
1.1. Същност на сенчестото банкиране 10
1.2. Основни компоненти на сенчестото банкиране в Еврозоната 13
1.2.1. Секюритизация 14
1.2.2. Фондове на паричния пазар 16
1.2.3. Репо сделки 16
1.2.4. Хедж фондове 21
1.3. Традиционно банкиране срещу сенчесто банкиране 22
ВТОРА ГЛАВА. РИСКОВЕ НА СЕНЧЕСТОТО БАНКИРАНЕ И НЕГОВОТО РЕГУЛИРАНЕ 24
2.1. Рискове на сенчестото банкиране 24
2.2. Регулиране на сенчестото банкиране 27
2.2.1. Пряко регулиране 28
2.2.2. Непряко регулиране 30
ТРЕТА ГЛАВА. СТАТИСТИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА СЕНЧЕСТОТО БАНКИРАНЕ В ЕВРОЗОНАТА И В БЪЛГАРИЯ 34
3.1. Анализ на дружествата със специална инвестиционна цел, занимаващи се със секюритизация 34
3.2. Анализ на фондовете на паричния пазар 37
3.3. Анализ на инвестиционните фондове 39
3.4. Анализ на сенчестото банкиране в България 42
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 46
ЛИТЕРАТУРА 49
ПРИЛОЖЕНИЯ 58


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019