. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по ЕКОЛОГИЯ И ООС
 
 
Каталожен номер:
13259
Област:
Екология
Дисциплина:
ЕКОЛОГИЯ И ООС
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Стабилност на мембраните на лизозомите и интензивност на дишане на Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) при въздействие на хлорпирифос
Страници:
39 стр.
Цена:
60 лв.
Университет:
ПУ
Година:
2017
Добавена в сайта на:
11.03.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ
I. Увод 6
II. Литературен обзор
1. Обща характеристика на пестицидите и замърсяване на водните екосистеми с тях 7
1.1. Изследван пестицид 10
2. Биоиндикатори на замърсяване на водните екосистеми с пестициди и мидите като такива 13
2.1. Изследван вид мида 14
3. Биомаркери на замърсяване с пестициди и тяхните ефекти върху хидробионтите 16
3.1. Метод на неутрално червеното багрило 17
3.2. Интензивност на дишане 20
III. Цел и задачи 21
IV. Материал и Методи
1. Опитна постановка 22
2. Метод на неутрално червеното багрило 22
3. Интензивност на дишане 23
4. Статистическа обработка на данните 23
V. Резултати и Oбсъждане
1. Физико-химични показатели на водата 25
2. Метод на неутрално червеното багрило 25
3. Интензивност на дишане 30
VI. Заключение Изводи 32
VII. Литература 33
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019