. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Химия
 
 
Каталожен номер:
13257
Област:
Химия и Металургия
Дисциплина:
Химия
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Приложение на течно-течна микроекстракция за определяне на Cr (III) чрез атомно - емисионна спектрометрия
Страници:
32 стр.
Цена:
45 лв.
Университет:
ПУ
Година:
2015
Добавена в сайта на:
11.03.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ:
Използвани съкращения
1. ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР
1.1. Форми на присъствие на хром – Cr (III) и Cr (VI)
1.2. Аналитични методи за определяне на хром
1.3. Течно-течна екстракция при анализ на хром
1.4. Микроекстракционни техники
1.4.1. Течно-течна микроекстракция (LLME)
1.4.2. Дисперсивна течно-течна микроекстракция (DLLME)
1.4.3. Микроекстракция в единична капка (SDME)
1.4.4. Течно-течна микроекстрация със свободно плаваща
втвърдена органична капка (SFОD-LLME)
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
3. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ
3.1. Използвана апаратура
3.2. Използвани реактиви
3.3. .Начин на провеждане на LLME
3.3.1. Подход за провеждане на едноетапна екстракция (I LLME)
3.3.1.1. Загряване на водна баня посредством термична плоча
3.3.1.2. Загряване посредством микровълново облъчване
3.3.1.3. Загряване и еднократно диспергиране на фазите
3.3.2. Подход за провеждане на двуетапна екстракция (II LLME)
3.3.2.1. Инкубиране посредством термична плоча без екстрагент
3.3.2.2. Инкубиране посредством MW без екстрагент
3.3.3. Подход за провеждане на етапа на ре-екстракция
3.3.4. Подходи за разделяне на органичната фаза
3.3.4.1. Отделяне на органичната фаза чрез шпатула
3.3.4.2. Отделяне на органичната фаза, посредством спринцовка
3.3.5. Подготовка на стандарти за калибрация
4. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ЧАСТ
4.1. Оптимизиране на условията за ре-екстракция
4.2. Изчисляване аналитичения добив на хром при LLME
4.3. Влияние на pH на водната фаза при процедурата на LLME
4.4. Настройване на рН с хидрогенфосфатен/дихидрогенфосфатен буфер
4.5. Избор на екстрагент
4.6. Начини за разделяне на органичната от водната фаза след екстракция
4.7. Влияние на количеството на екстрагента
4.8. Зависимост на екстракцията от температурата и начина на диспергиране на двете фази
4.9. Влияние на присъствието на екстрагент при загряването
4.10.Влияние на изходния обем на водната фаза
4.11.Влияние на концентрацията на аналита върху екстракцията
4.12. Влияние на присъствието на Co (II) в екстракционната система
4.13. Влияние на Co (II) върху екстракцията на Cr(VI)
4.14. Матрични ефекти при MP- AES анализа
4.15. Възможности за анализ на органичната фаза чрез (ETAAS)
5. ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Благодарности
Използвана литература 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019